Publikace ČSCLL

Špaček M, Smolej L, Šimkovič M, Nekvindová L, Křístková Z, Brychtová Y, Panovská A, Mašlejová S, Bezděková L, Écsiová D, Vodárek P, Zuchnická J, Mihályová J, Urbanová R, Turcsányi P, Lysák D, Novák J, Brejcha M, Líkařová T, Vodička P, Baranová J, Trněný M, Doubek M; Czech CLL Study Group. Br J Haematol. 2023;202(1):40-47. doi: 10.1111/bjh.18736.

 

Retrospektivní studie týkající se průběhu infekce COVID-19 u nemocných s CLL organizovaná skupinou ERIC (European Research Initiative on CLL), které se účastnila též Česká CLL skupina, byla zmíněna v článku na webu CNN. Odkaz zde.

 

Článek popisující dlouhodobé výsledky projektu Q-lite - Nízkodávkovaný FCR v léčbě 1. linie u starších / komorbidních nemocných s CLL / SLL byl přijat v British Journal of Haematology. Odkaz zde.

 

Smolej L, Turcsányi P, Kubová Z, Zuchnická J, Mihályová J, Šimkovič M, Vodárek P, Krčméryová M, Móciková H, Brejcha M, and Špaček M, Czech CLL Study Group. External validation of International Prognostic Score for asymptomatic early-stage chronic lymphocytic leukaemia and proposal of an alternative score. Br J Haematol 2020 Sep 10. DOI: 10.1111/bjh.17074

 

Panovská A, Němcová L, Nekvindová L et al., Real‐world data on efficacy and safety of obinutuzumab plus chlorambucil, rituximab plus chlorambucil, and rituximab plus bendamustine in the frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: The GO‐CLLEAR Study by the Czech CLL Study Group. First published: 13 May 2020 https://doi.org/10.1002/hon.2744

 

Špaček M et al. Prospective observational study in comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia receiving first-line bendamustine with rituximab. Leuk Res. 2019;79:17­–21   ↗

 

Smolej L, Doubek M, Trněný M et al. Chronická lymfocytární leukémie a maligní lymfomy. Klin Onkol 2015;28(Suppl 3: 3S6­-3S111  ↗


Článek o ČSCLL ve Sjezdových novinách ze dne 7. 9. 2012  ↗

 

Smolej L et al., Nízkodávkovaný fludarabin a cyklofosfamid +/- rituximab v léčbě starších/komor-bidních nemocných s CLL/SLL: projekt Q-lite České CLL skupiny – přednáška na XXV. Olomouckých hematologických dnech, 25. 6. 2011 ↗

 

Smolej L et al., Low-dose FCR in the treatment of elderly/comorbid patients with CLL/SLL: preliminary results of project
Q-lite
– přednáška na Vth Young CLL Investigators´ Meeting, Bonn, 3. 9. 2010 ↗

 

Panovská A et al., Rituximab v kombinaci s vysokodávkovaným dexamethasonem: účinná léčba pacientů s relabovanou¬/refrakterní CLL – přednáška na XXIV. Olomouckých hematologických dnech, 26. 6. 2010 ↗