Publikace ČSCLL

 

Špaček M et al. Prospective observational study in comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia receiving first-line bendamustine with rituximab. Leuk Res. 2019;79:17­–21   ↗

 

Smolej L, Doubek M, Trněný M et al. Chronická lymfocytární leukémie a maligní lymfomy. Klin Onkol 2015;28(Suppl 3: 3S6­-3S111  ↗


Článek o ČSCLL ve Sjezdových novinách ze dne 7. 9. 2012  ↗

 

Smolej L et al., Nízkodávkovaný fludarabin a cyklofosfamid +/- rituximab v léčbě starších/komor-bidních nemocných s CLL/SLL: projekt Q-lite České CLL skupiny – přednáška na XXV. Olomouckých hematologických dnech, 25. 6. 2011 ↗

 

Smolej L et al., Low-dose FCR in the treatment of elderly/comorbid patients with CLL/SLL: preliminary results of project
Q-lite
– přednáška na Vth Young CLL Investigators´ Meeting, Bonn, 3. 9. 2010 ↗

 

Panovská A et al., Rituximab v kombinaci s vysokodávkovaným dexamethasonem: účinná léčba pacientů s relabovanou¬/refrakterní CLL – přednáška na XXIV. Olomouckých hematologických dnech, 26. 6. 2010 ↗

 

Smolej L et al., Fludarabine, Cyclophosphamide and Rituximab (FCR) in First-Line Treatment of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: Retrospective Analysis of Czech CLL Study Group – abstrakt EHA 2009 ↗

 

Smolej L et al., Fludarabin, cyklofosfamid a rituximab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukémie: retrospektivní analýza České skupiny pro CLL – přednáška na XXIII. Olomouckých hematologických dnech, 26. 6. 2009 ↗