Plenární zasedání ČSCLL

2019

Hlavní téma: Blízká budoucnost diagnostiky a léčby chronické lymfocytární leukémie

Hlavní host: prof. Anthony Mato ↗
Program zasedání ↗

2018

Hlavní téma: Relabovaná a refrakterní chronická lymfocytární leukémie

Program zasedání ↗

2017

Hlavní téma: Léčba starších a komorbidních pacientu s CLL ve světle nových poznatku a léčebných možností
Program zasedání ↗

 

2016

Hlavní téma: Nové přístupy k diagnostice a léčbě CLL
Program zasedání ↗

 

2015

Hlavní téma: Podpůrná péče u CLL
Program zasedání ↗

 

2014

Hlavní téma: Novinky v biologii a léčbě CLL

Program zasedání ↗

2013

Hlavní téma: Prognostické faktory a Monoklonální protilátky

Program zasedání ↗