Publikace ČSCLL

Smolej L, Turcsányi P, Kubová Z, Zuchnická J, Mihályová J, Šimkovič M, Vodárek P, Krčméryová M, Móciková H, Brejcha M, and Špaček M, Czech CLL Study Group. External validation of International Prognostic Score for asymptomatic early-stage chronic lymphocytic leukaemia and proposal of an alternative score. Br J Haematol 2020 Sep 10. DOI: 10.1111/bjh.17074

 

Panovská A, Němcová L, Nekvindová L et al., Real‐world data on efficacy and safety of obinutuzumab plus chlorambucil, rituximab plus chlorambucil, and rituximab plus bendamustine in the frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: The GO‐CLLEAR Study by the Czech CLL Study Group. First published: 13 May 2020 https://doi.org/10.1002/hon.2744

 

Špaček M et al. Prospective observational study in comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia receiving first-line bendamustine with rituximab. Leuk Res. 2019;79:17­–21   ↗

 

Smolej L, Doubek M, Trněný M et al. Chronická lymfocytární leukémie a maligní lymfomy. Klin Onkol 2015;28(Suppl 3: 3S6­-3S111  ↗


Článek o ČSCLL ve Sjezdových novinách ze dne 7. 9. 2012  ↗

 

Smolej L et al., Nízkodávkovaný fludarabin a cyklofosfamid +/- rituximab v léčbě starších/komor-bidních nemocných s CLL/SLL: projekt Q-lite České CLL skupiny – přednáška na XXV. Olomouckých hematologických dnech, 25. 6. 2011 ↗

 

Smolej L et al., Low-dose FCR in the treatment of elderly/comorbid patients with CLL/SLL: preliminary results of project
Q-lite
– přednáška na Vth Young CLL Investigators´ Meeting, Bonn, 3. 9. 2010 ↗

 

Panovská A et al., Rituximab v kombinaci s vysokodávkovaným dexamethasonem: účinná léčba pacientů s relabovanou¬/refrakterní CLL – přednáška na XXIV. Olomouckých hematologických dnech, 26. 6. 2010 ↗

 

Smolej L et al., Fludarabine, Cyclophosphamide and Rituximab (FCR) in First-Line Treatment of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: Retrospective Analysis of Czech CLL Study Group – abstrakt EHA 2009 ↗

 

Smolej L et al., Fludarabin, cyklofosfamid a rituximab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukémie: retrospektivní analýza České skupiny pro CLL – přednáška na XXIII. Olomouckých hematologických dnech, 26. 6. 2009 ↗