cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English

Vážení přátelé, dámy a pánové,


vítáme Vás na webových stránkách České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL). Jedná se o sdružení lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, které pracuje jako odborná sekce České hematologické společnost Českého svazu lékařů J.E. Purkyně od března 2005. Hlavním cílem České CLL skupiny je zkvalitňování diagnostiky a léčby tohoto onemocnění v České republice. Dalšími cíli ČSCLL jsou také výzkum v oblasti CLL, zprostředkování výměnu názorů mezi odborníky v této oblasti, publikování diagnostických a léčebných doporučení, spolupráce se zahraničními CLL skupinami a poskytování informací pro laickou veřejnost, pro nemocné a jejich blízké.

Na těchto stránkách najdete řadu informací rozdělených na témata pro odbornou veřejnost (publikace, diagnostická a léčebná doporučení, aktuální studie, odborné akce) a laickou veřejnost (informace pro nemocné, kontakty na hematologická pracoviště apod.). Věříme, že naše webové stránky Vám budou užitečné, v případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se prosím neváhejte na nás obrátit.

S úctou

Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Předseda České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii.

.

.

.

.

.


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern