Informace pro nemocné s chronickou lymfocytární leukémií

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je onemocnění postihující převážně starší populaci. (Medián věku při diagnóze je mezi 65 až 70 lety.) Jde o nejčastější leukémii dospělých v západním světě, kde Tvoří téměř 30 % všech leukémií. Diagnóza se stanovuje na základě vyšetření krevního obrazu s mikroskopickým rozpočtem a průtokové cytometrie periferní krve. Medián celkového přežití pacientů je přibližně 10 let, individuální prognóza pacienta s CLL je však výrazně různorodá. Zatímco u některých nemocných si CLL zachovává indolentní charakter, dlouhodobě nevyžaduje léčbu a nezkracuje předpokládanou délku života pacienta, u jiných se chová velmi agresivně, rychle progreduje a přežití pacienta od stanovení diagnózy je 2–3 roky. Prognóza se stanovuje na základě klinického stádia, laboratorních prognostických faktorů a věku. Pacienti s nízkým stádiem onemocnění jsou pravidelně sledováni a nevyžadují terapii. K léčbě jsou indikováni pacienti s pokročilým či zřetelně progredujícím onemocněním.
Více informací najdete na stránkách pacientské organizace Diagnóza leukemie, z.s. či v následujících odkazech.

 

Informace ke stažení v češtině

Informace pro pacienty a jejich blízké, Česká skupina pro CLL, 2023  ↗

Základní informace pro pacienty s chronickou lymfocytární leukemií, Egis ve spolupráci s I. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 2019  ↗
Chronická lymfocytární leukemie – informace pro pacienty zejména před zahájením léčby, Gilead ve spolupráci s I. interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 2015  ↗
Chronická lymfocytární leukemie – informace pro pacienty, Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, 2008  ↗

 

Ke stažení v angličtině

CLL: Guide for Patients and Families (The Leukemia and Lymphoma Society)  ↗
Chronic Lymphocytic Leukemia (The Leukemia and Lymphoma Society)  ↗