Plenární zasedání ČSCLL

2024

Hlavní téma: Riziková CLL a možnosti její léčby

Hlavní host: Tadeusz Robak (Medical University and Copernicus Memorial Hospital in Lodz, Poland)

Program zasedání ↗

2023

Hlavní téma: Léčba CLL v roce 2023

Hlavní host: Othman Al-Sawaf (University of Cologne UOC, Germany)

Program zasedání ↗

2022

Hlavní téma: Sekvenování léčby cílenými inhibitory

Hlavní host: Matthew Davids (Dana Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA)

Program zasedání ↗

2021

Hlavní téma: Vzácné typy zralých lymfoidních leukémií: B- a T-PLL, HCL, T-LGLL.

Program zasedání ↗

Záznam přenosu ↗, upozornění: tento odkaz můžete sdílet pouze s kolegy na svém odborném pracovišti, ale obsah záznamů není určen laické veřejnosti ani zástupcům farmaceutických firem (s výjimkou oficiálních partnerů).

2020

Hlavní téma: Nové léky u CLL: od molekulární negativity po nežádoucí účinky

Hlavní host: Andy C. Rawstron, Leeds, Velká Británie

Program zasedání ↗

Záznam přenosu ↗, upozornění: tento odkaz můžete sdílet pouze s kolegy na svém odborném pracovišti, ale obsah záznamů není určen laické veřejnosti ani zástupcům farmaceutických firem (s výjimkou oficiálních partnerů).

2019

Hlavní téma: Blízká budoucnost diagnostiky a léčby chronické lymfocytární leukémie

Hlavní host: Anthony Mato, New York, USA ↗
Program zasedání ↗

2018

Hlavní téma: Relabovaná a refrakterní chronická lymfocytární leukémie

Program zasedání ↗

2017

Hlavní téma: Léčba starších a komorbidních pacientu s CLL ve světle nových poznatku a léčebných možností
Program zasedání ↗

 

2016

Hlavní téma: Nové přístupy k diagnostice a léčbě CLL

Hlavní host: Barbara Eichhorst, Kolín nad Rýnem, SRN
Program zasedání ↗

 

2015

Hlavní téma: Podpůrná péče u CLL
Program zasedání ↗

 

2014

Hlavní téma: Novinky v biologii a léčbě CLL

Hlavní host: John Gribben, Londýn, Velká Británie

Program zasedání ↗

2013

Hlavní téma: Prognostické faktory; monoklonální protilátky

Program zasedání ↗