Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukemii

Kontaktní formulář

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

předseda ČSCLL
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Jihlavská 20, 625 00  Brno, Czech Republic
doubek.michael@fnbrno.cz

Ing. Kateřina Klásková

sekretariát České skupiny pro CLL
Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
katerina.klaskova@fnkv.cz

Centra vysoce specializované hematoonkologické péče o dospělé

Interní hematologická a konkologická klinika, FN Brno
+420 532 233 562 
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.  doubek.michael@fnbrno.cz
MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.  brychtova.yvona@fnbrno.cz 
 

IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové
+420 49 583 2886
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.  lukas.smolej@fnhk.cz
MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.  martin.simkovic@fnhk.cz

 

Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
+420 588 443 296
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.  tomas.papajik@fnol.cz
MUDr. Renata Urbanová, Ph.D.  renata.urbanova@fnol.cz


Klinika hematoonkologie, FN Ostrava
+420 597 372 754
MUDr. Jana Zuchnická  jana.zuchnicka@fno.cz


Hematologicko-onkologické oddělení, FN Plzeň
+420 377 103 800
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.  lysak@fnplzen.cz
MUDr. Lekaá Mohammadová  lekaa@fnplzen.cz

 

I. interní klinika - klinika hematologie, VFN Praha 
+420 224 966 841-5
MUDr. Martin Špaček, Ph.D.  martin.spacek@vfn.cz
MUDr. Jan Molinský, Ph.D.  jan.molinsky@vfn.cz

 

Interní hematologická klinika, FN Královské Vinohrady
+420 267 162 886
prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA  tomas.kozak@fnkv.cz

 

 

Centra rozšířené hematologické péče

Klinická hematologie, Nemocnice České Budějovice
+420 387 873 558


Oddělení klinické hematologie, Nemocnice s poliklinikou Havířov
+420 596 491 345


Klinická hematologie, Krajská nemocnice Liberec
+420 485 312 805


Hematologicko-transfuzní oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
+420 326 74 3415


Oddělení klinické hematologie, FN v Motole
+420 224 435 150


Hematologické oddělení, Nemocnice Nový Jičín
+420 556 416 137


Hematologicko-transfuzní oddělení, Slezská nemocnice v Opavě
+420 553 766 449


Oddělení hematologie a transfúziologie, Nemocnice Pelhřimov
+420 565 355 469


Oddělení klinické hematologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
+420 477 112 484