Klinické studie, granty a projekty

 

Seznam aktuálně probíhajících studií v ČR na clinicaltrials.gov ↗


Ukončené projekty:

Projekt GO-CLLEAR: Účinnost a bezpečnost chemoimunoterapie v léčbě 1. linie chronické lymfocytární leukémie. Hlavní řešitel: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno. Výsledky viz sekce Publikace.

 

Protokol ČSCLL Q-Lite: Kvalita života a prediktivní význam stanovení funkční zdatnosti u starších/komorbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukémií/lymfomem z malých lymfocytů léčených nízkodávkovaným fludarabinem s cyklofosfamidem ± rituximabem. Nábor do projektu byl ukončen v červnu 2012. Projekt Q-lite byl mimo jiné prezentován jako ústní sdělení na kongresu IWCLL 2011, jako posterové sdělení na kongresech na kongresech ASH 2014, či IWCLL 2019 či EHA 2020. V roce 2015 získal poster projektu Q-lite "Janssen Award" pro nejlepší poster klinického výzkumu na International CLL Workshop v Bonnu SRN. Hlavní řešitel: prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové. Výsledky projektu viz sekce Publikace.