O nás

 

Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)

Jsme sdružení lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, které pracuje jako odborná sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Naším hlavním cílem je zkvalitňování diagnostiky a léčby tohoto onemocnění v České republice.

 

Dalšími cíli ČSCLL jsou také výzkum v oblasti CLL, zprostředkování výměnu názorů mezi odborníky v této oblasti, publikování diagnostických a léčebných doporučení, spolupráce se zahraničními CLL skupinami a poskytování informací pro laickou veřejnost, pro nemocné a jejich blízké.

 

Výbor ČSCLL

Vedení ČSCLL:

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
FN Brno
předseda
prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
FN Hradec Králové
1. místopředseda
prim. MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
VFN Praha
2. místopředseda
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
FN Brno
vědecký sekretář

Členové výboru:

prim. MUDr. Martin Brejcha, Ph.D.
Nemocnice AGEL Nový Jičín
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
FN Plzeň
MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.
FN Královské Vinohrady, Praha
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
FN Olomouc
MUDr. Renata Urbanová, Ph.D.
FN Olomouc
MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.
FN Hradec Králové
prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
čestný člen předsednictva